18 lipca 2018

PRZEJDŹ DO STRONY  GŁÓWNEJ 

Relacja z Pierwszego Andrzejowskiego Parafialnego Rajdu Rowerowego "Śladami Marszałka" 1 lipiec 2018.

 

Śladami Marszałka”

- Relacja z Pierwszego Andrzejowskiego Parafialnego Rajdu Rowerowego 1 lipca 2018 roku.

( red + zdjęcia  Edyta i Janusz Mucha ) 

 

 

      W pierwszą niedzielę lipca, przed południem, na parkingu przy kościele parafialnym w Andrzejowie zgromadziło się wielu mieszkańców. Byli to uczestnicy pierwszego Andrzejowskiego Parafialnego Rajdu Rowerowego „Śladami Marszałka”, którzy pomimo niekorzystnej prognozy pogody przybyli na miejsce zbiórki, decydując się na podjęcie trudu wspólnego przemierzenia trasy rajdu na rowerach.

       Po sprawdzeniu rowerów, wręczeniu kamizelek, opasek odblaskowych i biało-czerwonych flag oraz dokonaniu odprawy przez funkcjonariuszy Policji i zrobieniu pamiątkowej fotografii na schodach kościoła, dokładnie w południe uczestnicy wyruszyli w trasę. Rajd poruszał się w asyście radiowozu, samochodu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrzejowie oraz samochodu techniczno – asekuracyjnego. Dodatkowe zabezpieczenie rajdu stanowili wyznaczeni mieszkańcy Andrzejowa oraz Strażacy tutejszej OSP.

 

         

          Pierwszy postój na trasie rajdu miał miejsce w lesie za miejscowością Bilsko, przy mogile żołnierzy francuskich z Armii Napoleona, poległych w 1812 r. W tym miejscu uczestnicy, pod przewodnictwem Komendanta rajdu – księdza Grzegorza Stadnika, Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Andrzejowie odmówili modlitwę Anioł Pański w intencji wszystkich poległych o Wolną Polskę. Zapalony został również znicz, a trzyletnia Zuzia – najmłodsza uczestniczka rajdu, złożyła kwiaty.

 

 

         Następny postój został wyznaczony w Wierzchowiskach, przy pomniku upamiętniającym przejazd Marszałka Józefa Piłsudskiego, który w dniu 1 sierpnia 1923 r. witany był w tym miejscu chlebem i solą, w drodze do swego przyjaciela, pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego, mieszkającego wówczas w Godziszowie. Tutaj także został zapalony znicz i złożone kwiaty, wcześniej jednak wszyscy uczestniczący w rajdzie zostali zaproszeni przez Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wierzchowiskach, Ks. Kan. Zbigniewa Solarza do kościoła parafialnego, gdzie Pan Mariusz Lenart, nauczyciel historii ze Szkoły w Wólce Ratajskiej opowiedział wszystkim o okolicznościach, jakie towarzyszyły odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w 1918 roku oraz przybliżył życiorys i zasługi pułkownika Beliny-Prażmowskiego.

 

 

    

Zdj. Kościoła  w Wierzchowiskach dzięki uprzejmości

Ks. Sławomira Machowskiego ( http://www.ksiadzslawek.pl/)

 

 

      Przed wyruszeniem w dalszą trasę wszyscy pokrzepili się słodyczami oraz ugasili pragnienie. Podczas rajdu wśród uczestników panowała radosna atmosfera, a przy bardziej stromych podjazdach ludzie nawzajem się dopingowali do większego wysiłku, pomagając sobie, jeżeli zaszła taka potrzeba. Tak liczna, bo licząca około 100 osób grupa rowerzystów, poruszających się w asyście służb mundurowych, budziła spore zainteresowanie mieszkańców mijanych miejscowości. Natomiast wśród mieszkańców Andrzejowa przejeżdżający rajd wzbudzał prawdziwy entuzjazm, który wyrażał się oklaskami i pozdrowieniami.

 

      Po dojechaniu do mety, która znajdowała się przy Szkole Podstawowej w Andrzejowie, mimo że głodni i zmęczeni, to jednak uśmiechnięci i zadowoleni, uczestnicy rajdu zostali przywitani przez rodziny, sąsiadów i znajomych, którzy przygotowali dla nich posiłek: grillowane kiełbaski i domowe wypieki. Po smacznym podwieczorku okazało się, że niektórzy mieli jeszcze siły na rozegranie meczu piłki nożnej, którego gwiazdą był Komendant rajdu – ksiądz Proboszcz.

 

                             

  

       Andrzejowski Parafialny Rajd Rowerowy „Śladami Marszałka” stał się zarówno dla jego uczestników, jak i dla pozostałych osób zaangażowanych w jego organizację doskonałą okazją do integracji mieszkańców, którzy jednocześnie udowodnili, że swój wolny czas można spędzić w aktywny sposób. Ponadto zorganizowanie rajdu w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz oprawa rajdu (flagi Polski na rowerach, oddanie hołdu walczącym o Wolną Polskę) niewątpliwie przyczyniło się do kształtowania postawy patriotycznej w społeczności lokalnej, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia.

 


 

 

Rajd został dofinansowany ze środków Powiatu Janowskiego, w ramach wsparcia zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 

Red. Edyta i Janusz Mucha

 

 

 

 

strzałka do góry
strzałka do góry
strzałka do góry
strzałka do góry
strzałka do góry