WIZYTA DUSZPASTERSKA BISKUPA 

EDWARDA FRANKOWSKIEGO

W PARAFII MBKP  

W ANDRZEJOWIE

W DNIU 1 LUTY 2022 r.