JUBILEUSZ 25- LECIA KAPŁAŃSTWA

Księdza Proboszcza Grzegorza Stadnika