JUBILEUSZ 25- LECIA KAPŁAŃSTWA
Księdza Proboszcza Grzegorza Stadnika