Parafia Rzymskokatolicka pod

wezwaniem

Matki Bożej Królowej Polski  

w Andrzejowie


 


Andrzejów 87

23-302 Godziszów 

tel.  +48 15 871 14 83

email:  andrzejow@o2.pl


 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH :

W Niedzielę i Święta :

godziny  8:00  /  10:00 / 12:00 


 

W dni powszednie :

godziny  7:00 lub 17:30 / 18:00

 


 


 


 

NABOŻEŃSTWO MAJOWE 

"MAJÓWKA"

  •    W  DNI POWSZEDNIE CODZIENNIE O GODZINIE  17:30

  •    W   KAŻDĄ NIEDZIELĘ MAJOWĄ  PO MSZY ŚWIĘTEJ                   O GODZINIE 12:00

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

 

Kyrie eleison.

 

Chryste eleison. Kyrie eleison.Chryste, usłysz nas.Chryste, wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże, 

zmiłuj się nad nami.Synu, Odkupicielu świata, Boże 

zmiłuj się nad nami.Duchu Święty, Boże 

zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, jedyny Boże 

zmiłuj się nad nami.  

 

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko

módl się za nami. 

Święta Panno nad pannami 

módl się za nami. 

Matko Chrystusowa 

módl się za nami.

 

Matko Kościoła 

módl się za nami. 

Matko łaski Bożej 

módl się za nami.  

Matko nieskalana 

módl się za nami. 

Matko najczystsza

módl się za nami.

Matko dziewicza

módl się za nami.

Matko nienaruszona 

módl się za nami.

Matko najmilsza

módl się za nami.

Matko przedziwna

módl się za nami.

Matko dobrej rady

módl się za nami.

Matko Stworzyciela

módl się za nami.

Matko Zbawiciela

módl się za nami.

Matko łaski Bożej

módl się za nami.

Panno roztropna 

módl się za nami.

Panno czcigodna

módl się za nami.

Panno wsławiona

módl się za nami.

Panno można

 módl się za nami.

Panno łaskawa 

módl się za nami. 

Panno wierna 

módl się za nami.

Zwierciadło sprawiedliwości 

módl się za nami. 

Stolico mądrości 

módl się za nami. 

Przyczyno naszej radości

módl się za nami. 

Przybytku Ducha Świętego 

módl się za nami. 

Przybytku chwalebny 

módl się za nami.

Przybytku sławny pobożności

módl się za nami. 

Różo duchowna 

módl się za nami.

Wieżo Dawidowa 

módl się za nami.

Wieżo z kości słoniowej 

módl się za nami.

 

Domie złoty 

módl się za nami.

Arko przymierza

 módl się za nami.

Bramo Niebieska

módl się za nami.

Gwiazdo zaranna

módl się za nami.

Uzdrowienie chorych

módl się za nami.

Ucieczko grzesznych 

módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych

módl się za nami. 

Wspomożenie wiernych 

módl się za nami.

Królowo Aniołów

módl się za nami.

 

Królowo Patriarchów

módl się za nami.

 

Królowo Proroków 

módl się za nami.

Królowo Apostołów

módl się za nami.

Królowo Męczenników

módl się za nami.

Królowo Wyznawców

módl się za nami.

Królowo Dziewic 

módl się za nami.

Królowo wszystkich Świętych

módl się za nami.

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta

módl się za nami 

Królowo wniebowzięta

módl się za nami.

Królowo różańca świętego

módl się za nami.

Królowo rodzin 

módl się za nami.

Królowo pokoju

módl się za nami.

Królowo Polski 

módl się za nami.

  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

 

przepuść nam, Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

 

wysłuchaj nas, Panie.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

 

zmiłuj się nad nami.

 

 

 

 

W okresie wielkanocnym:

K.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja,W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się. Boże, który raczyłeś uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, +daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę , + dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen

W okresie zwykłym:

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Prosimy Cię , Panie Boże, dozwól nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, + a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy , + racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością . Przez Chrystusa Pana naszego.W.: Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić                w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna     i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.         Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

W. Amen.

 

 

 

 

HISTORIA

NABOŻEŃSTW MAJOWYCH

 

    Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej.        W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach         i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych "majówkami". Jeszcze dziś przejeżdżając w majowy wieczór przez polskie wsie można usłyszeć pieśni maryjne. Zwyczaj ten trwa dopiero od połowy XIX wieku.    Rodowód tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane na Wschodzie już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca ów zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej. Dominikanin bł. Henryk Suzo (+ 1366), uczeń Jana Eckharta i przyjaciel Jana Taulera, znanych mistyków średniowiecza, wyznaje, że jako pacholę zbierał w maju kwiaty i niósł je do stóp Matki Bożej. Lubił z kwiatów pleść wieńce    i kłaść je na głowę figur Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go za to wizją chwały, jaką odbiera od Aniołów. W roku 1549 ukazała się w Niemczech książeczka pod tytułem: Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi. W żywocie św. Filipa Nereusza (+ 1595) czytamy, że gromadził on dziatwę przy figurach i obrazach Matki Bożej, śpiewał z nimi pieśni, zbierał kwiaty i zachęcał do składania ku Jej czci oprócz kwiatów - także duchowych ofiar    i wyrzeczeń. Nowicjusze dominikańscy we Fiesole (w latach 1677-1709) w maju gromadzili się przed wizerunkiem Najświętszej Maryi i czcili ją muzyką, śpiewem i składaniem duchowych wyrzeczeń. Jednakże za autora właściwych nabożeństw majowych historycznie uważa się jezuitę, o. Ansolani (1713). On to w kaplicy królewskiej w Neapolu codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który kończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.    Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurkę,  w której propagował nabożeństwo majowe. Co więcej, rozesłał ją do wszystkich biskupów Italii. Sam w Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w słynnym kościele zakonu Al Gesu mimo, że zakon wtedy formalnie już nie istniał, zniesiony przez papieża Klemensa XIV w roku 1773. Odprawiał on również nabożeństwo majowe w Paryżu, gdzie towarzyszył papieżowi Piusowi VII w podróży na koronację Napoleona Bonaparte. Pius VII nabożeństwo majowe obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do nabożeństwa majowego - na które składa się Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, nauka kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem - przypisał w 1859 roku papież bł. Pius IX.W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu (1838), misjonarze w Warszawie w kościele Św. Krzyża w roku (1852), ksiądz Golian w Krakowie (w 1856)       i we Włocławku biskup Marszewski (1859). W tym samym czasie cześć Królowej maja szerzył      w Galicji poezją jezuita o. Karol Antoniewicz (+ 1852). Ks. Wincenty Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie pierwszą książeczkę o nabożeństwach majowych (1839). W dziesięć lat potem podobną broszurę wydał we Wrocławiu w roku 1850 ks. Aleksander Jełowicki, zmartwychwstaniec.           W połowie XIX wieku nabożeństwo majowe przyjęło się we wszystkich prawie krajach.    Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla Maryi. Nie ma pewności, kiedy powstała Litania Loretańska. Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była już w XII wieku we Francji. Pewne jest to, że zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V w 1578 r. Nazwę "Loretańska" otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana prawdopodobnie od 1531 r. Przypuszcza się, że część tytułów Maryi pochodzi z wpisów w księgach sanktuarium Domku Loretańskiego.    ekst litanii miał przedłożyć do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII archidiakon Guido Candiotti. 11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył "Litanię Loretańską" dwustu dniami odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania w tekście samowolnych zmian; te, które następowały, posiadały aprobatę Kościoła. Kiedyś w litanii było więcej tytułów, m.in.: Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. Później pojawiały się inne wezwania (inwokacje): Królowo Różańca Świętego (1675), Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta (1846), Matko Dobrej Rady (1903), Królowo pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta (1950), Matko Kościoła (1980), Królowo Rodzin (1995).W litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony", przekształcone po drugiej wojnie światowej na "Królowo Polski".    Warto w tym miejscu wspomnieć, że starsza od Litanii loretańskiej jest litania do dziś odmawiana z Zakonie Kaznodziejskim. Pochodzi ona z XII wieku (jest zatem starsza niż zakon dominikański, niewykluczone że jest ona zaginionym pierwowzorem Litanii Loretańskiej). Jej pełny tytuł brzmi: "Litania dominikańska do odmawiania we wszelkich utrapieniach". W Polsce jest znana w kilku tłumaczeniach (m.in. poetki Anny Kamieńskiej). W Zakonie odmawia się ją w szczególnych momentach. Jak podaje stara tradycja - kardynałowie i prałaci zwykli byli mówić: "Strzeżcie się litanii braci kaznodziejów, gdyż czynią rzeczy dziwne". Przysłowiem stało się powiedzenie: Litaniis Ordinis Praedicatorum libera nos, Domine (Od litanii Zakonu Kaznodziejskiego wybaw nas, Panie).W maju jednak, także dominikanie w czasie nabożeństw majowych modlą się tekstem Litanii Loretańskiej. Wzorem dla obu litanii był Akatyst ku czci Bogurodzicy, piękny hymn maryjny Kościoła Wschodniego, który przetrwał do naszych czasów (śpiewany także przez katolików).

 

 

 


 

strzałka do góry