Parafia Rzymskokatolicka pod

wezwaniem

Matki Bożej Królowej Polski  

w Andrzejowie


 


Andrzejów 87

23-302 Godziszów 

tel.  +48 15 871 14 83

email:  andrzejow@o2.pl


 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH :

W Niedzielę i Święta :

godziny  8:00  /  10:00 / 12:00 


 

W dni powszednie :

godziny  7:00 lub 17:30 / 18:00

 


 


 


O Maryjo bez grzechu poczęta

módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.


 

 

Galeria z Powstania Legionu Maryi w Parafii MBKP  

w Andrzejowie 5.01.2017 - poniżej 

 

Lista członków Prezydium Legionu Maryi

 

 • Regina Boczek
 • Marianna Wojtan
 • Tadeusza Kaproń
 • Marianna Kiszka
 • Grażyna Jaskowska
 • Janina Chmiel
 • Maria Golec
 • Stanisław Golec
Słowo Biskupa Romana Marcinkowskiego opiekuna Legionu Maryi z ramienia Episkopatu Polski         Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej, wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę          i pracę apostolską w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny. Duch Legionu to ten sam duch jaki ożywiał Maryję. Jest to duch pełnienia woli Bożej, wielkiej pokory, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości, a zwłaszcza Jej mężnej i niewzruszonej wiary. Legion Maryi wziął swą nazwę od legionów rzymskich, gdyż ma być – tak jak one – niepokonaną armią Maryi, której sukcesy będą w dużym stopniu zależały od niezłomnego ducha legionistów. Pomaga Maryi         w doprowadzeniu wszystkich do Jej Syna. Jest armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję. To zadanie pełni od 1921 roku, to jest od czasu założenia go przez Sługę Bożego Franciszka Duffa, Irlandczyka.Są w ojczystym domu tacy, którzy żyją na co dzień w dystansie do Boga, jakby On był nieobecny i nie posiadał żadnego wpływu na ludzkie życie, a nawet przeszkadzał stając na drodze ich szczęścia, rozumianego jedynie w kategoriach czysto ludzkich i ograniczonych do ziemskiego wymiaru.Legioniści Maryi – Jej czciciele, uczniowie Jezusa – mają obowiązek zmieniać świat, by był bardziej ludzki i bardziej Boży, by stawał się świątynią Bożej chwały. Aby to uczynić winni wpierw sami żyć uczciwie i po Bożemu.bp Roman Marcinkowski

 

Duchowość

 

         Legion Maryi opiera się przede wszystkim na głębokiej wierze w Boga i na wierze w miłość, jaką Bóg obdarza swoje dzieci. Bóg pragnie, by nasza praca przynosiła Mu wielką chwałę, dlatego będzie ją oczyszczał czyniąc owocną i trwałą. Podstawą duchowości Legionu Maryi jest potrójna więź legionisty: z Kościołem rozumianym jako mistyczne Ciało Chrystusa; z Maryją, która przeżywana jest w duchu prawdziwego nabożeństwa do NMP św. Ludwika Marii de Montfort oraz z Duchem Świętym. Legion Maryi jest chrystocentryczny, gdyż i pobożność, i apostolstwo koncentrują się na Chrystusie.

Słowo Jana Pawła II do Legionu Maryi„Wasza duchowość jest całkowicie maryjna, nie tylko dlatego, że Legion chlubi się imieniem Maryi, które niesie jako swój rozpostarty sztandar, ale przede wszystkim dlatego, że specyfikę swojej duchowości i apostolatu Legion buduje na żywej więzi z Maryją, na prawdzie o głębokim osobistym udziale Maryi Panny w planie zbawienia. Innymi słowy, pragniecie służyć, w duchu i z troskliwością Maryi każdej ludzkiej osobie, która jest obrazem Chrystusa”.Jan Paweł II do Legionistów z Włoch, dnia 30 października 1982 r.

Z aktu poświęcenia Legionu Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryjo, Najświętsze Miejsce Wszechmogącego Boga, idąc śladami założyciela Legionu Maryi Franka Duffa, drogą wskazaną przez św. Ludwika Marię Grigniona de Montfort oraz za osobistym przykładem Ojca Świętego Jana Pawła II, świadomi Twej wyjątkowej roli w dziele zbawienia, pełnej władzy Twojej nad naszymi duszami, niemocy naszej, tak, iż bez Ciebie nikt z nas nie może wznieść się do Boga i dla Niego pracować, zebrani przed Twoim cudownym wizerunkiem, o Pani Jasnogórska, pragniemy Niepokalanemu Twemu Sercu złożyć ten akt poświęcenia Legionu Maryi       w Polsce.Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko, i wszystko co posiadam jest Twoje Maryjo, Ziemio Dziewicza i Niepokalana, Tobie Legion Maryi oddaje wszystko co posiada, bez zastrzeżeń, bez reszty. Przyjmij, o Ognisko Miłości, modlitwy i inne rodzaje służby legionowej. Dysponuj nimi według swoich postanowień. Niech w Twoich rękach, Niepokalana, i w mocy Jedynego Boga - Ojca, Syna, Ducha Świętego, bezwarunkowy dar legionowego poświęcenia przemieni się w ukojenie potrzeb wielu serc ludzkich. Niech wszystkie dusze oddychają Tobą, o Odpoczynku Trójcy Przenajświętszej, jak ciało oddycha powietrzem. Dopomóż każdemu legioniście z osobna i całemu Legionowi Maryi          w Polsce do wiernego wytrwania w tym poświęceniu na co dzień. Jestem całkowicie Twój, moja Królowo, moja Matko, i wszystko co posiadam jest TwojeAmenJasna Góra, 14 września 2002

 

Z aktu intronizacji Chrystusa Króla w Legionie Maryi

 

W imię Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, my członkowie Legionu Maryi, wraz ze swoimi duszpasterzami, gromadzimy się w narodowym sanktuarium u stóp Jasnogórskiej Pani, aby dokonała Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w Legionie Maryi.Oddajemy Ci, Panie, hołd uwielbienia  i wdzięczności za nieskończone miłosierdzie, którym wciąż nas obdarzasz.(...) Uroczyście obieramy Ciebie, Panie Jezu Chryste, za swojego Króla i pragniemy odnowić swoje przymierze z Tobą przez Intronizację i całkowite poświecenie się Twojemu Najświętszemu Sercu. Chcemy dokonać tego aktu przez Niepokalane Serce Maryi, wiernej Służebnicy Pańskiej, ściśle zjednoczonej z Przenajświętszą Trójcą.Panie Jezu, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, serdecznie prosimy, bądź Królem Legionu Maryi w Ojczyźnie naszej.Oddajemy się całkowicie do Twojej dyspozycji, zabierz nasze myśli, uczucia i wolę; i działaj w nas i przez nas - bądź naszym Królem, o Jezu!Panie Jezu Chryste, udziel nam Ducha Świętego, aby rozpalał serca wszystkich legionistów miłością do Boga i ludzi. Daj nam dar przyjmowania świętej Woli Ojca Niebieskiego, uzdolnij do pracy apostolskiej, napełnij odwagą, pokorą i nieustannym pragnieniem ratowania ludzkich dusz.Duchu Święty, spraw, niech nie zabraknie nam sił do walki z własnym grzechem, a miłości i mądrości do budowy Królestwa Bożego!Maryjo, Pośredniczko Łask wszelkich i Oblubienico Ducha Świętego i Ty, Św. Józefie, przeczysty Stróżu Najświętszej Dziewicy, wstawiajcie się za nami u Boga Wszechmogącego.Króluj nam, Chryste, zawsze      i wszędzie!Częstochowa, Jasna Góra, 23 września 2000 r.

 

Charyzmat

 

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej            i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

Głównym celem Legionu jest uświęcanie jego członków przez:

 • uczestnictwo w misji ewangelizacji za pomocą apostolatu bezpośredniego, szczególnie wśród osób oddalonych od Kościoła,

 • odwiedzanie chorych, osób przebywających w zakładach opiekuńczych, rodzin w potrzebie,

 • nauczanie katechizmu w parafiach,

 • udzielanie nauk religijnych ludziom młodym,

 • naukę czytania i pisania dla imigrantów,

 • pomoc narkomanom i prostytutkom,

 • celebrację Liturgii Słowa i organizowanie spotkań modlitewnych tam gdzie nie docierają księża.

Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających wiarę członkowie zachęceni do oddawania się Maryi według duchowości św. Ludwika de Montforta, uczestniczą w corocznych rekolekcjach zamkniętych oraz zobowiązują się do codziennego odmawiania Kateny Legionu -modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, która jest węzłem zjednoczenia z Nią. Charyzmatem Legionu Maryi jest prowadzenie ewangelizacji misyjnej, nade wszystko wśród mieszkańców swojej parafii. Legioniści, zawsze we dwoje, idą zarówno do niewierzących (misje ad gentes) jak i do ochrzczonych, którzy utracili zmysł wiary         i obecności w Kościele (nowa ewangelizacja).

 

Słowo Jana Pawła II do Legionu Maryi

 

     Wasze właściwe powołanie jako ludzi świeckich, powołanie do bycia zaczynem pośród Ludu Bożego, które jest zarazem chrześcijańską inspiracją do działania we współczesnym świecie oraz powołanie do przybliżania kapłana ludziom, należy do zasadniczych zadań Kościoła.Jesteście ruchem ludzi świeckich, którzy wiarę pragną uczynić przewodnim motywem swego życia, aż do osiągnięcia indywidualnej świętości. Wasze właściwe powołanie jako ludzi świeckich, powołanie do bycia zaczynem pośród Ludu Bożego, które jest zarazem chrześcijańską inspiracją do działania we współczesnym świecie oraz powołaniem do przybliżania kapłana ludziom, należy do zasadniczych zadań Kościoła. Wasz Legion należy do tych ruchów, które czują się osobiście powołane do szerzenia  i rozniecania tej wiary poprzez rozwój lub odnowę pobożności maryjnej. Dzięki wypełnianiu tego powołania Legion zawsze będzie gotowy czynić wszystko co możliwe, aby poprzez miłość do Matki, Syn – Droga, Prawda i Życie każdego człowieka – był bardziej znany i kochany. Wasz Legion należy do tych ruchów, które czują się osobiście powołane do szerzenia i rozniecania tej wiary poprzez rozwój lub odnowę pobożności maryjnej. Dzięki wypełnianiu tego powołania Legion zawsze będzie gotowy czynić wszystko co możliwe, aby poprzez miłość do Matki, Syn – Droga, Prawda i Życie każdego człowieka ń był bardziej znany i kochany.W tym duchu wiary i miłości udzielam wam        z serca (mego) Apostolskiego błogosławieństwa.Jan Paweł II do Legionistów z Włoch, dnia 30 października 1982 r.

 

Legion Maryi odpowiedzią na wezwanie Chrystusa

 

       Czy wiesz, że:- głód jest jednym z największych problemów na świecie?- dotkliwszym i bardziej powszechnym niż głód fizyczny jest głód duchowy?- głód duchowy dotyka nawet najbogatsze kraje i możesz się z nim zetknąć nawet na progu swojego domu?- my, którzy wierzymy w Boga, posiadamy coś bardzo szczególnego, czym możemy się podzielić ze swymi bliźnimi?- praca dla innych może,          w jednej chwili, nadać twemu życiu nowy wymiar?- Chrystus oczekuje od nas, byśmy odegrali w Jego dziele określoną rolę?- Chrystus skierował i do nas swoje przesłanie: "Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu"? Jak możemy odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa?- Poprzez odwiedzanie chorych i samotnych ludzi w szpitalach i w ich domach.- Poprzez odwiedzanie katolików, którzy odeszli od wiary, ale chcą powrócić do Kościoła; boją się jednak postawienia pierwszego kroku.- Poprzez odwiedzanie każdego mieszkania w parafii, w nadziei, że zaowocuje to zaniesieniem każdemu człowiekowi orędzia Chrystusa.Kiedy możesz tego dokonać?-Teraz, jeżeli wstąpisz do Legionu Maryi. Od zaraz - dziś, jutro, dzień po dniu - jeżeli zostaniesz członkiem Legionu Maryi.Legion Maryi pomoże ci...- zobaczyć w bliźnich Chrystusa i w nich Mu służyć,- zostać człowiekiem, który wzrasta w świętości,- pracować ramię w ramię z Maryją, naszą Matką,- poddać się Duchowi Świętemu,- czynić wielkie rzeczy dla Boga i dla zbawienia dusz.Dlaczego mam zostać członkiem Legionu Maryi?- ponieważ Chrystus nie ma innych rąk poza twoimi ofiarnymi rękoma do podjęcia Jego dzieła;- Chrystus nie ma innych nóg, jak tylko twoje, do prowadzenia ludzi Jego drogami;- Chrystus nie ma innego języka, jak tylko twój, do powiedzenia wszystkim ludziom, jak umarł za nich;- Chrystus nie ma innych pomocników poza tobą, aby przyprowadzić ludzi z powrotem do Niego;- Chrystus potrzebuje ciebie już dzisiaj, żeby dokonać wszystkich swych wspaniałych dzieł miłosierdzia.Jeśli nie wypełnisz przypisanej ci cząstki planu Jezusa Chrystusa, to ta część Jego dzieła pozostanie nie wykonana.CZY POZWOLISZ, ABY TO SIĘ STAŁO? 

 
strzałka do góry