Parafia Rzymskokatolicka pod

wezwaniem

Matki Bożej Królowej Polski  

w Andrzejowie


 


Andrzejów 87

23-302 Godziszów 

tel.  +48 15 871 14 83

email:  andrzejow@o2.pl


 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH :

W Niedzielę i Święta :

godziny  8:00  /  10:00 / 12:00 


 

W dni powszednie :

godziny  7:00 lub 17:30 / 18:00

 


 


 


 

KAPŁAŃSTWO 

 

 

Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne 

 

             Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowanie Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyć ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen. 

 

Modlitwa Jana Pawła II o powołania

 

        Święta Rodzino z Nazaretu, wspólnoto miłości Jezusa, Maryi i Józefa, wzorze i ideale każdej rodziny chrześcijańskiej - Tobie zawierzamy nasze rodziny. Otwieraj serca rodzinnych wspólnot na wiarę, na przyjęcie słowa Bożego, na chrześcijańskie świadectwo, aby stawały się źródłem nowych i świętych powołań. Oświecaj umysły rodziców, aby otaczając swoje dzieci troskliwą opieką i mądrą miłością umieli prowadzić je nieomylnie ku dobrom duchowym i wiecznym. Kształtuj w duszach ludzi młodych prawe sumienie          i wolną wolę, aby wzrastając w mądrości, latach i łasce umieli wielkodusznie przyjąć dar Bożego powołania. Spraw, abyśmy kontemplując i naśladując Twoją wytrwałą modlitwę, wielkoduszne posłuszeństwo,            z godnością przeżywane ubóstwo i dziewiczą czystość, uczyli się wypełniać wolę Bożą i wspomagać z subtelną rozwagą tych spośród nas, którzy zostali powołani do bardziej radykalnego naśladowania Pana Jezusa, który za nas wydał samego siebie. Amen. 

 

Modlitwa o powołania misyjne

 

        Boże, Ty pragniesz, aby cały świat usłyszał Dobrą Nowinę, a każdy człowiek został zbawiony; wejrzyj na wielu młodych w naszej Archidiecezji i natchnij ich duchem misyjnym, by gotowi byli opuścić wszystko z miłości do Ciebie i zapragnęli zanieść Ewangelię innym narodom. Wspieraj swoim błogosławieństwem misjonarzy i misjonarki z naszej Archidiecezji, niech ich ewangelizacyjny trud wyda obfity plon.

 

Modlitwa za przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego

 

Panie Jezu Chryste, który oddałeś swoje życie dla zbawienia ludzi i stałeś się Wiecznym Kapłanem, prosimy Cię za tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa i życia zakonnego. Racz ich otoczyć łaską swego błogosławieństwa, oddalaj od nich wszystkie pokusy i umacniaj w świętości, aby ochoczo i z oddaniem poznawali Ciebie i w ten sposób przygotowali się do zaszczytniej służby w Twoim Kościele. W szczególny sposób polecamy Ci alumnów, wychowawców i wykładowców naszego Seminarium Ukaż im sens i wartość powołania, aby coraz bardziej Cię kochali i jednoczyli się z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i do każdego zakątka ziemi!Prosimy Cię przez pośrednictwo Maryi,Matki Twojej i Matki naszej:spraw, aby          w Kościele nie brakowało powołań,zwłaszcza tych, do specjalnej służby na rzecz Twego Królestwa.Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!Prosimy Cię w intencji naszych braci i sióstr,którzy odpowiedzieli „tak” na Twoje powołanie do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej.Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i aby stawali się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty,posyłaj nadal nowych robotników na żniwo Twojego Królestwa!Wspieraj tych, których powołujesz do naśladowania Ciebie w naszym czasie:spraw, aby kontemplując Twoje oblicze,odpowiedzieli z radością na zdumiewającą misję,którą im powierzyłeś dla dobra Twojego Ludu               i wszystkich ludzi.Ty, który jesteś Bogiem i który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.Źródło: Orędzie Jana Pawła II na XLI Światowy Dzień Modlitw                  o Powołania A.D. 2004

***

Dobry Ojcze,w Twoim Synu Chrystusie objawiasz nam swoją miłość,przygarniasz nas jako swoje dzieci pozwalasz nam odkrywać w Twojej woli rysy naszego prawdziwego oblicza.Święty Ojcze,Ty wzywasz nas, byśmy byli święci jak Ty jesteś święty.Nie dozwól nigdy, prosimy,aby Twemu Kościołowi zabrakło świętych kapłanów i apostołów,którzy głosząc słowo i sprawując sakramenty będą otwierać drogę wiodącą do spotkania z Tobą.Miłosierny Ojcze,ześlij zagubionej ludzkości mężczyzn i kobiety,którzy dając świadectwo życia przemienionego na obraz Twojego Syna,będą podążać radośnie wraz z wszystkimi braćmi i siostrami ku niebieskiej ojczyźnie.Ojcze nasz,głosem Twojego Ducha Świętego,ufni w macierzyńskie wstawiennictwo Maryi,wzywamy Cię żarliwie:poślij swemu Kościołowi kapłanów, którzy będą odważnymi świadkami Twej nieskończonej dobroci. Amen!Źródło: Orędzie Jana Pawła II na XXXVI Światowy Dzień Modlitw              o Powołania A.D. 1999

 

 


 

 

strzałka do góry